Výzkum

Výzkum pracoviště se soustředí na země a kultury jazyků sousedící s Čínou. Vzhledem k historickým vazbám pokrývá kromě Vietnamu s jihovýchodní Asií i Mongolsko a centrální Asii. Nyní je na pracovišti řešen standardní projekt Grantové agentury ČR: Mongolské rituální rukopisy v české sbírce – jejich edice, historie a středoasijské kořeny (GAČR, 2019-2021).

Před rokem 2019 pracovníci realizovali projektový výzkum na Ústavu jazykovědy a baltistiky i ve spolupráci s prof. RNDr. Václavem Blažkem, CSc. v projektech:

  • Altajská hypotéza – argumenty, protiargumenty a jejich precizace (GAČR, 2015-2017)
  • Jazykové interference Indoevropanů v Centrální Asii a Číně (GAČR, 2012-2015)
  • Vietnamština v pohledu srovnávací jazykovědy – vstupní studie (2014)
  • Ohrožená středoasijská etnika a zanikající literární tradice buddhistických textů v mongolštině a ojratštině (2013)
  • Sepsání Dějin Mongolska pro Nakladatelství Lidové noviny a příklad vzácných mongolských rukopisů (2012)
  • Jazyky Číny: popis, distribuce, klasifikace (2011)
  • Mongolské jazyky a dějiny mongolských národů (2009)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info