Vietnamistika

Co se Vám vybaví ve spojení s Vietnamem a Vietnamci?

… vietnamská kuchyně?
… vietnamská komunita?
… uzavřenost?
… pracovitost?
… diskriminace?
… „banánové děti“?

Pokud jste si uvědomili limity svých představ a přejete si dostat se dál, Vietnamistika je tu pro Vás.

Vietnamistika je ve světovém měříku nejvýraznějším filologicko-areálovým oborem/programem pro oblast jihovýchodní Asie. Může posloužit i jako východisko pro studium okolních zemí: Kambodži, Laosu, Thajska, Barmy nebo Malajsie, které se řadí k etnicky a kulturně nejpestřejším, ekonomicky nejrychleji se rozvíjejícím regionům světa. Jsou to země poutající pozornost aktuálními politickými a společenskými proměnami i coby významné turistické cíle.

Vietnam je zemí, která již po dvě tisíciletí propojuje čínskou civilizaci s kulturami jihovýchodní Asie a Indie. Během staletí se zde vyvíjelo unikátní propojení místních tradic s buddhismem, hinduismem, konfuciánstvím, taoismem, křesťanstvím, islámem i moderními západními myšlenkovými směry.

Věděli jste, že
… vietnamsky hovoří asi 90 milionů lidí?
… vietnamská menšina v České republice čítá více než 60 000 členů?
… díky svému ekonomickému pokroku již Vietnam není řazen mezi rozvojové země?
… Vietnam je jednou z mála asijských zemí, kde do značné míry zdomácnělo křesťanství?
… vietnamští císařové se po staletí považovali za rovnocenné čínským císařům?
… ve 13. století byl Vietnam (stát Đại Việt) jednou z mála zemí, které úspěšně odolaly mongolské expanzi?

 

Vietnamština se ve srovnání s čínštinou, japonštinou či korejštinou zapisuje latinkou. Studium však nabízí i seznámení s tradičními písemnými systémy (čínským a jeho adaptacemi).

V České republice již po desetiletí žije jedna z nejpočetnějších vietnamských komunit v Evropě, která se k nám stěhovala za prací jako do jedné z nejpřístupnějších a současně nejrozvinutějších částí světa. Vietnamská menšina je od roku 2013 oficiálně zastoupena v Radě vlády ČR pro národnostní menšiny. Druhá generace českých Vietnamců tvoří nedílnou součást české společnosti a řada úspěšných podnikatelů, vědců a kulturních či sportovních představitelů vietnamského původu přispívá k zapojení vietnamské komunity do české společnosti a k její dobré pověsti.

Specifikem našeho pracoviště je tematický záběr do několika regionů Asie (kromě Vietnamu i Korea, Mongolsko, jihovýchodní a centrální Asie obecně).

Díky výzkumným projektům se věnujeme i mongolistice a korejským studiím, nabízíme výuku mongolštiny a mongolských dějin. Všechny tyto oblasti sdílejí celou řadu historických paralel, podobné vývojové rysy v moderních dějinách i srovnatelné současné výzvy; všechny se vyvíjely v sousedství imperiální Číny, do značné míry přejímaly a především zpětně ovlivňovaly čínskou vzdělanost. Ani jeden ze zájmových regionů programu však nikdy plně nepřijal mocenskou nadvládu Číny. Vztahy zde neustále kolísaly mezi tradičními aliancemi a válkami. Vlastním aktivním odstupem se Vietnam, Korea a Mongolsko nakonec dokázaly vyvinout jako samostatné politické a národní útvary.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info