Studium

Program Vietnamistika reaguje na nedostatek kvalitního a informovaného povědomí o Vietnamu a jeho obyvatelích v české společnosti, která se přitom s Vietnamci každodenně setkává. Hlavním úkolem oboru je vzdělávat kriticky uvažující odborníky s kvalitní znalostí jazyků a hlubokým vhledem do kultury, historie, geografie a ekonomické situace země i širšího kontextu kulturních okruhů, do nichž Vietnam v minulosti patřil a dodnes patří. Od absolventů se mimo jiné očekává, že budou přispívat k rostoucímu mezikulturnímu porozumění a toleranci v české společnosti nebo ke zlepšování vztahů se zeměmi jihovýchodní Asie. Druhé generaci českých Vietnamců obor poslouží při informovaném hledání vlastních kořenů a zodpovědném uvědomování si vlastní identity.

Vietnamistika je na celé Masarykově univerzitě první čtyřletý bakalářský studijní program, na který bude navazovat jen jednoleté magisterské studium, jak je obvyklé na západních univerzitách. Kromě jazykových kurzů se studium orientuje na historii, kulturu, literaturu, geografii a ekonomiku. Specializované přednášky se věnují písemným systémům, jazykovým rodinám Asie a analýzám aktuálních problémů. Řada předmětů je nabízena posluchačům celé Masarykovy univerzity. Program výrazně podporuje výjezdy na stáže do zahraničí.

Forma studia

Studium Vietnamistiky může být jednooborové nebo lze Vietnamistiku studovat buď jako hlavní anebo vedlejší studijní plán sdruženého studia v kombinaci s obory na Filozofické fakultě, Ekonomicko-správní fakultě a Fakultě sociálních studií.

Podání přihlášky

V rámci Semináře mongolských, korejských a vietnamských studií nabízíme následující jazykové kurzy:

  • vietnamština (praktická konverzace s rodilými mluvčími + systematické jazykovědné kurzy, kurz pro neoborové studenty),
  • klasická čínština pro vietnamisty,
  • korejština (volitelné kurzy s rodilými mluvčími),
  • mongolština (volitelný kurz).

Pedagogické projekty realizované v minulosti při Ústavu jazykovědy a baltistiky zahrnovaly:

  • Tvorba kurzu k ekonomice Vietnamu a jihovýchodní Asie (2018)
  • Vývoj systémů čínského písma v adaptaci na okolní asijské jazyky (2017)
  • Tvorba předmětu Geografie Vietnamu a jihovýchodní Asie pro nový obor – vietnamistiku (2017)
  • Tvorba nových předmětů pro zavedení vietnamských studií na Masarykově univerzitě – Dějiny Vietnamu a dějiny výzkumu vietnamštiny (2015)
  • Jazyky jihovýchodní Asie a Jazyky Sibiře – zavedení samostatných kurzů na Masarykově univerzitě (2013)
  • Čínština a jazyky okolních národů v minulosti a současnosti (2010)

„Učit se a včas si opakovat, čemu jsme se naučili, zdaž to není koneckonců potěšení?“

Konfucius

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info